GRUPA DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH RYZYKOWNIE

 Więcej informacji wkrótce …

Do grupy przyjmujemy również osoby pracujące indywidualnie z psychoterapeutą, psychologiem spoza naszej poradni – po wspólnym uzgodnieniu z terapeutą tej osoby. Pracę w grupie proponujemy na 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia udziału w pracy grupowej, w porozumieniu z terapeutą osobistym. W przypadku zakończenia lub rezygnacji uczestnika z udziału w grupie, zapraszamy do grupy kolejną osobę. Liczebność grupy psychoterapeutycznej planujemy do 10 osób.

Wszyscy uczestnicy spotkań zobowiązani są do zachowania dyskrecji. Omawianie jakichkolwiek spraw poza grupą jest działaniem hamującym rozwój indywidualny i pracę grupy.

 Pracujemy w formule: jedna sesja indywidualna i jedna sesja grupy w tygodniu.

 Pozostałe zasady udziału w grupie – w zakładce: oferta.

 Możliwość udziału w grupie kierujemy w szczególności do osób:

nastawionych na rozwój osobisty i społeczny

pragnących polepszyć swoje relacje w życiu osobistym i zawodowym
chcących zmieniać swoje destrukcyjne wzorce, schematy
które pragną poszerzyć samoświadomość siebie – własnych zasobów i ograniczeń
które pragną bliżej poznać niekonstruktywne schematy swojego myślenia, odczuwania i działania
poszukujących sposobów na polepszanie jakości swojego życia
pragnących lepiej komunikować swoje potrzeby
zajmujących się profesjonalnym pomaganiem innym ludziom i wiedzących, jak ważne jest systematyczne dbanie o własne emocje i ciągła praca nad swoimi wzorcami interpersonalnymi: psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, trenerzy, lekarze, kuratorzy, nauczyciele, wychowawcy, asystenci rodziny, z rozpoznaniem DDA/DDD, współuzależnionych.

W razie wątpliwości lub niejasności zachęcamy do kontaktu.

 

 

KONTAKT

Poradnia Rodzinna OPTIMUM
ul. Sobieskiego 227
84-200 Wejherowo

Numer księgi rejestroweJ: 000000186344

NIp:5881550765
REGON:220337150

Jarosław Wesołowski
jarekwesolowski@wp.pl

Formularz kontaktowy

15 + 4 =

Gabinet jest przyjazny osobom
z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt wyposażony jest w windę
i wygodne podjazdy.